Crn oblak bespuća nad Obrenovcem

crkvauobrenovcuObrenovac, krajem juna.

Obrenovac, kao i mnoga mesta, osobito u ravnici, treba gledati sa brda, s neke uzvisine, možda iz aeroplana. Unutra, u njegovim ulicama, on se sakriva u pogledu, kao stidljiva devojka, beži i zaklanja vidik. Ali sa brda, iz vinograda, Obrenovac se sav predaje. Kroz dogled ga privlačimo i posmatramo, sličnog drugoj oazi, kao na štaci.Read more