Obrenovački “kinstler”
— Pismo “Pravdi” —
U Šapcu postoji na daleko čuvena krojačka radnja g. Sv. Kupke, koju je sadašnji vlasnik nasledio od svoga oca pok. Karla Kupke. U toj je radnji dugo godina zapošljen kao prvi krojač g. Jovan Gabloć, jedan vrlo dobar čovek i majstor i otac sedmoro sitne dece. Kao poverenik g. Kupkin g. Gabloć češće puta ide u Loznicu, Valjevo, Obrenovac i Ub, te tamo prima porudžbine i naplaćuje konac za račun svog principala. Sad pred Božić otišao je g. Gabloć u Obrenovac i naplatio od raznih mušterija 600 din. Videći toliki novac u rukama jednog siromašnog čoveka jedan od samostalskih veličina koji šta više zauzima vrlo počasan položaj u toj varošici, napravi plan, po kome će taj novac preći iz Gabloćevog džepa u njegov. Sedne lepo pored majstor krojača, stane ga uveravati o svome prijateljstvu i piti sa njim zajedno dok ga nije opio. Kad je g. Gabloć počeo prevrtati očima, taj mu kinstler predloži, da se malo kartaju. I ako nikad karte nije uzeo u ruke ipak se siromah majstor prevari i sedne za kartarski sto. Posle nepunih pola sata sav njegov novac bio je u rukama obrenovačkog prepredenjaka. Prisutni građani zgadili su se na ovo nevaljalstvo, ali nisu mogli ništa učiniti, jer je taj nevaljali čovek sada sila u Obrenovcu, pa niko nije hteo reskirati, da zbog jednog stranca, kome i inače ne može pomoći, bude izložen raznim šikanama. Kako je siroti g. Gabloć otišao svome principalu, i kako je sa svojom dečicom proveo Božić ne znam, ali mogu pomisliti, da je u sebi kleo svog obrenovačkog “prijatelja”.

Pravda 01.05.1909.

Comments

comments