Obrenovčani za “Crveni Krst”

Obrenovčani za “Crveni Krst”

14211932_10154886508768641_5256561447380599962_nObrenovački pododbor “Crvenog Krsta” (preko svog predsednika g. Radomira Matića trg., blagajnika g. Jove Filipovića učitelja i sekretara g. Svetozara Ned. Miloševića svešt.) sa Podružinom Ženskog Društva (preko svojih izabranih članica gospođe Leposave Bog. Kovačevićke, Ljubice Sav. Mićićke, Julke Milovančevićke, Anke Mlad. Riznićke, Milice Jov. Markovićke, Drage K. Živacovićke, Stevke Mil. Sretenovića i gospođice Genovene Stamenićeve) i šefom ovd. železnič. stanice g. Milanom Sretenovićem, skupili su prilog za “Crveni Krst” u novcu:

               Po sto dinara: g. g. Radomir Matić, Sava Mićić, Dejan Vasić, Kosta Živanović, Danilo Tomić, Obrenovačka Štedionica i Jovan Filipović učitelj i blagajnik “Crvenog Krsta” i bolnice.

               Po pedeset dinara: g. g. Petronije Tešić, Miloš Vučićević, Jovan Marković, Joca Mihailović, Danasije Dimitrijević, Andra Nikolić, Rada Obrovački trg.

               Po trideset dinara: g. g. Rista Jovanović, Milutin Kovandžić i Mihailo Milosavljević mesar.

               Po dvadeset dinara: g. g. Venka Jelisavljević, Teodor Šilinger iz Zemuna, Nikola Tomić kaf., Milica Tulimirovićka, Stojan Antonović, Mladen Riznić, Spira Grujić, Nikola Stojanović, Vasa Vasić, Milovan Urošević.

               Po dvanaest dinara: g. Dukić Jovanović abadž.

               Po deset dinara: g. g. Milan Sretenović šef želj. Stan., Bogoljub Vlaković kaf., Mihailo Kocijan užar, Jovan Spasić hlebar, Živko Đ. Bota krojač, Vlad. Zdravković knjižar, Katarina Kančević, Sava Bogadnović blag. strug., Jovan Henda komesionar, Tanasija Avramović, Šemaje Koen trg., Radoslav Pavlović abadž., Ljuba Vukajlović trg., Dimitrije Karaniča, Dragoljub Pavlović trg., Janićija Mićić, Bogdan Sarafinović hlebar, Nikola Nedeljković trg., Manda Lončarevićka, Perka Civrićka, Vukosava Pavlovićka, Stana Maričićka, Đoka Grujić, Danica Abrovačka, Stana Antonovićka, Milan Lazić nač. sr. u penziji, Dragomir Zdujić, Todor Čurčić opančar, Svetozar Ned. Milošević namesnik, Radoje Čabelić sreski nač., Stevan Bojović svešt., Milutin Bogićević svešt., Svetozar Trninić, Saša Grčić, Nastas Jovanović trg., Radovan Stevanović zemljoradnik, Janko Đan Cimaroš, Zorka Jov. Miljković, Milan Mitrović, Milutina Makević bojadžija, Milutin Milinković, Ignjat R. Todorović, Vasa Kanački trg. Iz Debrca, Jovan Stanulević, gospođe braće Trnjklić, Dim. Popovič knjigovođa, Tadija Marković trg., Filip Radulović učit. iz Zvečke, Velisav Marković, Boža Petrović.

               Po šest dinara: g. g. Todor Terzić ekonom iz Jabučja, Bogoljub Kovačević apotekar, Nikola Kostić, Šemaja Koen, Jovan Milenković, Stojan Stančević, Boža Petrović sreski pisar.

               Po pet dinara: g. g. Vlad Jakovljević upr. Carinarnice, Radomir Živković, Gliša Aćimović piljar, Sava Gavrilović, Nikola Šterić pamuklijaš, Hristivoje Otašević hlebar, Sara Išemaja Koen, Stevan Kojić knjižar, Pavle Marković kaf., Sima Jovanović opančar, Trajko Đorđević trg., Janićije Kovačević nadzornik pruge, Bojana Gajićka, Časlav Carković, Dragutin Stamenić, Zorka Zdujić, Blag. Nikolić kaf., Pera A. Jovanović trg., Đoka Jovanović blag. opštine obrenovačke, Arsa Mitanović, Tihomir Golubović trg., Vićentije Marković, Živka Stefanovićka, Jelena Miloševićka, Mica dr. Mihailovićka, Danica Aleksićka.

               Po četiri dinara:  g. g. Branko Božić knjižar, Vlad. Josimović kaf., Dimitrije Veljković, Kosta Krsmanović kaf., Živko Krstić, Vukosava Joksimovićka.

               Po tri dinara: g. g. Tanasije Krstić, Mirosava Tomić, Ćira Bogosavljević, Zorka Janković, Golub Trifunović, Paja Kuzmanovićka, Raja Živković.

               Po dva dinara: g. g. Stojan Stanković, Ružica Radovanović, Vojislav Dimitrijević, Persa Pavlovićka, Marija Jovanović, Zorica Milenković, Kosta Kimera, Dobrosav Mišković, Andreja Lazarević, Dragutin Desančić, Mileva Popović, Ivana Todorović, Steva S. Mićić, Stevan Nikolić, Anka Petrović, Ljubica Radojčić, Darinka Đurović, Ilinka Stojanović, Hrista Milisavljević, Darinka Nikolićka, Kosta Jovanović, Isak Alkalaj, Žarko Radulović, Bojana Radulović, Milica Radulović, Mileva Markovićka, Evica Grujićka, Lenka Alkalaj, Miloje Marković, Đorđe Tasić, Lepa Đorđevićka, Đuka Pavlovićka i Arskovićka.

               Po jedan dinar: g. g. Živana Đurović, Lazar Kosamjac, Danica Vojinović, Negovan Nikolić, Sara Koen, Elijas Alkalaj, Miodrag Knežević, Dragutin Lazić, Dimitrije Stevanović, Magdalena Trajković, Nikola Dimitrijević, Ranisav Čavić, Nestor Perić, Draga Dimitrijević, Jela Lazarević, Soka Babić, Katica Stojanović, Taško Stevanović, Bosa Čairović, Lena Vukosavljević, Petar Živković, Tasa Vojinović, Serafin Gavrilović, Cveta Veljkovićka, Darinka Rajićka, Sof. Nešićka, Dan Vasarićka, Draginja Pešićka, Milorad Stanojević, Kosta Babić.

               Po 060 p. dl. g. Aleksa Stojanović

               Po 040 p. dl. g. g. Mita Milić, Zorka Petrović

Iz kutije 1. na ovd. željezn. stanici predao šef g. Milan Sretenović: 143 dinara. – Svega skupljeno 2269.40 dinara.

               Sem novca skupljeno je stvari za bolnicu do 2000 dinara.

 

                                                                                                                                                                          Blagajnik “Crvenog Krsta” i bolnice
Jov. Filipović  
učitelj
1. novembra 1912. god.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
error: Sadržaj je zaštićen.