Radnici opštinskih organa uprave boravili su jedan radni dan u Osnovnoj organizaciji kooperanata u Skeli. Tople kancelarije su zamenjene poljem kukuruza. U toku ovog radnog dana radnici organa uprave su smestili više od 20 tona kukuruza i izvršili popravku oštećenih ambara za žito. Ovaj dan je na kraju završen uz razgovor i dobar domaći pasulj. Tako je okončana još jedna uspešna saradnja koja će se i  u buduće praktikovati.

Iz lista Informacije

 

Comments

comments