Poplave su u jeku, Obrenovac živi u strahu od daljeg nadolaženja vode

Poplave su u jeku, Obrenovac živi u strahu od daljeg nadolaženja vode

savarusinasipeJOŠ 20 CM. PA ĆE OBRENOVAC BITI OSTRVO

Obrenovac, 11. aprila – Opasnost koja se juče sa strahom predviđala u Obrenovcu, danas se ostvarila. Oko 3 časa posle podne voda Tamnave i Kupinca prokuljala je kroz ulice južnog dela varoši i sastala se kod varoškog parka, na kraju Valjevske ulice, kod samog početka valjevskog druma.


Obrenovac je sav opkoljen vodenim pojasom koji se sve više sužava. Tamnava i Kupinac sastavljeni su na jednom i drugom delu varoši, kod valjevskog i beogradskog druma. Kao jedina suva veza ostaje još drum za Zabrežje, ali voda, koja neprestano nadolazi, poplavila je pred veče na jednom mestu taj drum do polovine njegove širine, tako da kola mogu tuda jedva da prođu. Ako voda naiđe još za 20 santimetara biće prekinuta i ova veza, i Obrenovac će postati jedno usamljeno ostrvo u ogromnom prostoru pretećih voda. Reke Tamnava, Kupinac, Kolubara i Sava još se pominju u izveštajima o poplavama, ali je veoma teško razlikovati ove reke, jer su one sasvim prelivene jedna u drugu i predstavljaju jednu nepreglednu vodenu površinu koja se prostire nad negdašnjim koritima rečnim i obalama. Tamo gde je nekada bio izvor Kupinca sada protiče tri metra visoka Sava.
Voda neprestano nadolazi. Kupinac i Tamnava u toku prošle noći popele su svoj nivo za 7 santimetara. Od danas u podne do 6 časova posle podne vodeni pojas oko Obrenovca nadošao je ponovo za 8 santimetara. Dok je juče bilo pod vodom oko 40 kuća, danas je njihov broj udvostručen. Drugim rečima cela periferija malog Obrenovca u svima pravcima nalazi se pod vodom.
Stanovništvo koje je još juče dosta hladnokrvno gledalo na poplavu, danas već u veliko strahuje. Sreski načelnik raspustio je osnovnu školu i gimnaziju, da bi te zgrade stavio na raspoloženje porodicama koje pred vodom napuštaju svoje domove. Veliki broj porodica preselio se u toku jučerašnjeg i današnjeg dana u obližnja neugrožena sela i u Beograd. Manji broj ostaje i dalje po svojim kućama, te gazi vodu do kolena i stanuje na tavanima. Kroz ulice vide se ljudi i žene, koji promiču sa slamaricama na leđima i decom na rukama, bežeći od poplave i sklanjajući se momentalno kod prijatelja i rodbine u još nepoplavljenim kućama u centru varoši.
Između Valjevske ulice i beogradskog druma, koji ide u celom produženju, prekinut je svaki saobraćaj, a tako isto i preko kolubarskog mosta. Večeras je prekinut saobraćaj i na drugom kraju Valjevske ulice, gde se u produženju nastavlja Valjevski drum. Zbog saobraćaja pešaka podignut je na brzu ruku privremeni most od poprečnih pragova i dasaka. Samo na ovom kraju voda je potpuno opkolila preko petnaest kuća.

AKO SE PROVALI NASIP SAVA ĆE PREPLAVITI OBRENOVAC

Međutim velika opasnost tek preti Obrenovcu od nadolaženja Save. Na jedan kilometar od Zabrežja, pored savske obale, prostire se niska ravnica sve do Obrenovca. Do danas štitio je ovu ravnicu od poplave manji primitivan nasip. Na tome mestu voda je bila dostigla visinu od 75 santimetara iznad površine ravnice, ali jutros voda je skoro dostigla visinu nasipa, a jaka struja pretila je da ga odnese. Sreski načeliik g. Petar Pavlović, sa inženjerom hidrotehničkog odelenja u Šapcu g. Pirlikom, pristupili su odmah radu kojim ima da se obezbedi taj nasip. Motorni čamac ratne mornarice otišao je u okolinu i doneo velike količine pruća. Sa prućem i zemljom utvrđivan je nasip. Treba obezbediti još 70 metara nasipa, širokog tri metra, pored zabreške strugare i malo niže još oko 300 metara nasipa, širokog jedan metar. Površina vode večeras je bila skoro za čitav metar nad livadama, i ako reka, koja stalno nadolazi, uspe samo malo da pređe nasip, voda će svom snagom jurnuti niz nasip i sručiće se u Obrenovac. Ova nesreća može da se desi svakog časa. Još sutra pre podne sreski načelnik uputiće na nasip 20—30 ljudi sa 300 džakova strugotine, da pomoću toga pojačaju nasip i ulože svu snagu za otklanjanje opasnosti.
Voda u Zabrežju sve više obuhvata obalu. Železnička pruga poplavljena je na dužini od 400 metara, ali to još ne smeta železničkom saobraćaju, koji se redovno vrši. U toku prošle noći voda je naišla ponovo za 7 santimetara i neprestano nailazi.

PROPAST SELA UROVCI I KRTINCI

Deo valjevske pruge, između Divaca i Slovca, koji je bio poplavljen, uspeo je da se dovede u stanje koje ne sprečava saobraćaj.
Poplavljena sela Urovci i Krtinci pružaju žalosnu sliku. Nad vodom je ostalo još samo 15 kuća sa jednim starim grobljem u sredini, čiji se porušeni beli krstovi dižu iznad vodene mase. Na nekim mestima voda je dostigla dubinu od 3-4 metra. Kod većine poplavljenih kuća voda je prešla prozore. Danas su neke kuće počele već da se ruše.
Stanovnici ugroženih kuća grozničavom brzinom skidaju sa krovova crepove i prenose ih čamcima na sigurna mesta, kako bi bar to spasli. Ipak još ne napuštaju svoje domove. Što je najgore čamaca za spasavanje ima vrlo malo. Upotrebljen je za saobraćaj između potopljenih kuća čak jedan stari okrugli gvozdeni kazan, u kome se voze po četiri čoveka.
Danas je komandant akcije za spasavanje, poručnik bojnog broda g. Debevec, obišao potopljeno selo Urovci. Odmah posle toga je tražio od odbora za spasavanje u Beogradu bar 15 čamaca, koji su apsolutno potrebni za najhitnije spasavanje.
Međutim ako se desi da voda naglo poplavi Obrenovac biće i ovde potreban veliki broj čamaca, a njih u okolini gotovo i nema, jer je do sada dobijeno iz Beograda samo šest koje je dovukao remorker Lovćen, a i od ovih jedan je toliko trošan da je neupotrebljiv. Kupinac koji je večeras sa Tamnavom opasao ceo Obrenovac vodenim pojasom i poplavio celu periferiju, Sava koja neprestano nadolazi i preti da se sruči niz nasip kod Zabrežja prete katastrofom. Izveštaji koji su večeras stigli sreskom načelniku ocrtavaju situaciju kao kritičnu.
Jutros u 7 časova voda kod Zabrežja dostigla je 5 metara visine nad normalom. Kod Šapca, gde je juče porasla svega za dva santimetra, u toku noći porasla je još za pet santimetara.
Večeras oko 6 časova primljen je izveštaj da je Sava u toku dana porasla još za 5 santimetara. Drina nailazi u Savu besnom silinom. Železnička pruga podrinske okružne železnice poplavljena je potpuno na šabačkom pristaništu i na tome mestu prekinut je svaki saobraćaj.

Vreme, 12. april 1924.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
error: Sadržaj je zaštićen.