Izletište "Zabran" Obrenovac

Predeo zvani “Obrenovački zabrana leži na obalama Save i Kolubare na uzvodnoj strani ušća. Od centra Obrenovca udaljen je svega oko 3 km, a od centra Beograda oko 30 km. Odlukom o orjentacionom određivanju područja na kojima će se izgrađivati i uređivati izletišta i odmarališta Beograda (1959. godine) i Odlukom o urbanističkim i drugim uslovima izgradnje na području mesta Obrenovac (1963. godine) predeo Zabrana određen је za izletište. Kada je interesovanje izletnika iz Obrenovса, kao i iz Beograda postalo zaista veliko, SO Obrenovac iskoristila је postojanje ovih odluka kao pravni osnov da zatraži 1970. godine izradu Detaljnog urbanističkog plana celog izletišta, što ćе јој omogućiti da postepeno uređuje i izgrađuje izletište, a da onemogući divlju izgradnju i neplasnko korišćenje zemljišta.Read more