Savremeni program "Biopro"

DP "Bioprotein" Obrenovac posluje u sastavu Složenog preduzeća "Uljarice" Beograd. U sastavu SP "Uljarice" Beograd posluju i DP "Uljaricakoop" Beograd, DP "Dunavka" Veliko Gradište, i DP Fabrika ulja Kruševac.Read more


Upozorenje dobošem da se bude na oprezi!

obrenovacpoplavadobosU OKOLINI ŠAPCA IZLIVENE VODE RAZRIVAJU PUTEVE I UPROPAŠĆUJU POLJA

Šabac, 26 aprila - Sava preti da dostigne vodostaj od 1932 godine. Danas je kod Šapca bila 510 cm. iznad normale za 32 cm. manje od katastrofalne poplave 1932.
Banovinski put Šabac - Obrenovac potpuno je poplavljen i svaki saobraćaj na njemu je prekinut.Read more