logo-radio-oRadio Obrenovac je počeo sa radom, odnosno emitovanjem programa, 8. oktobra 1991. godine u sastavu tadašnjeg Doma kulture i sportova u Obrenovcu. Od svog osnivanja koncipiran kao informativni i kulturno-obrazovni elektronski medij. U tom smislu tokom više od dvadeset godina rada, program Radio Obrenovca se razvijao i prilagođavao potrebama građana opštine Obrenovac poštujući novinarske kodekse i zakonsku regulativu u programskom, kadrovskom i tehničkom pogledu. Program Radio Obrenovca je prevashodno bio informativni i kulturno-obrazovni.
Informativni program Radio Obrenovca sa u proseku 6 sati dnevno činio je četvrtinu programa Radio Obrenovca. Ovaj segment programa bio je namenjen širokom auditorijumu i u njemu su preovladavale lokalne teme. Obrazovni program, kao i sadržaji iz oblasti kulture i sporta realizovali su se kroz specijalizovane emisije i u okviru informativnih emisija “Radio Stop” i “Dnevnik”. Zabavno muzički program Radio Obrenovca “pokrivao” je gotovo sve muzičke žanrove, kako domaće, tako i inostrane, i ciljne grupe slušalaca. U emisijama zabavno muzičkog karaktera promovisale su se, pored ostalog, i nove muzičke tendencije, stilovi i žanrovi. Ovaj deo programa je bio interaktivan, što je podrazumevalo učešće publike, ali i komercijalnih sadržaja. Godine 1995. Radio Obrenovac postaje radna jedinica za informisanje u sastavu tada formiranog Javnog preduzeća za informisanje “Obrenovac”. Krajem 2006. godine izvršena je statusna promena razdvajanja ove radne jedinice i osniva se Javno radiodifuzno preduzeće “Radio Obrenovac”, kao samostalno preduzeće. Od 2002. Radio Obrenovac je emitovao dva programa (prvi program na frekvenciji 102,4 MHZ i drugi program “O2” na frekvenciji od 88,1 MHZ) . Od 1. septembra 2008. godine Radio Obrenovac je emitovao jedan program na frekvenciji od 88,1 MHZ za koju je, nakon učešća na konkursu, dobio dozvolu.

Izvor: Radio Obrenovac

Comments

comments