Napredak Radničkog iz Obrenovca

Obrenovac, 24. decembar
Radnički klubovi osnivaju se kod nas sve više. Fudbal među radnicima postaje sve popularniji.Read more


(Ne)uspeli doček nove 1939. godine

U godinama pred Drugi svetski rat, Obrenovac je kao mala palanka imao negde oko 2500 stanovnika, jedno tipično zanatsko-trgovačko naselje – ljudi su dosta radili, siromašno živeli, a u slobodnim časovima se posećivali i drugovali.Read more


Pisci iz Obrenovca

www.bibliotekaobrenovac.org

Značajni ljudi u našoj književnosti i kulturi su deo života i rada proveli u Obrenovcu čineći važne karike njegovog duhovnog lanca. Vuk Stefanović Karadžić је ро nekim napisima putujući za Beograd često svraćao u Palež i zapisivao od darovitih pojedinaca, ponajviše od Milisava Čаmdžiје, narodne pesme kojе su se pevale u ovom kraju.Read more


Veliko Duboko

Veliko Duboko spada u red najlepših izletišta u okolini Obrenovca. Nalazi se kraj Save na putu Beograd - Obrenovac, između Bariča i Umke, na jednoj od onih kosa koje se spuštaju prema Savi od Avale, Kosmaja i Rudnika. Prosečna mu je nadmorska visina oko 200, a zauzima oko 600 hektara zemljišta koje je ispresecano romantičnim jarugama. Read more