Grad kao iz bajke

Grad kao iz bajke

Usvajanjem detaljnog urbanističkog plana treće mesne zajednice u Obrenovcu, se konačno zna kakav će izgled imati budući centar ovog grada. Treća mesna zajednica za koju je urađen ovaj plan, pokriva površinu od 159 hektara. Obrenovačka čaršija – jedna od najstarijih u Srbiji zadržaće tradicionalni izgled, naravno opremljen, zaodenut novim ruhom.

Ulici Maršala Tita dat je poseban tretman. Ona će pri budućoj arhitektonsko-funkcionalnoj rekonstrukciji i njenom uklapanju u novi centar Obrenovca, zadržati kulturno-arhitektonske i tradicionalno-sadržinske vrednosti. Saobraćajnice koje okružuju područje zahvaćeno urbanističkim planom, prikupljaju i usmeravaju celokupni tranzitni saobraćaj. Prema zamisli arhitekata ovaj saobraćajni sistem urediće se u  vidu “prstena” tako da će se zaštititi centralno gradsko područje, gde će se pešacima omogućiti bezbedno kretanje. To je teritorija koju uokviruju ulice Vuka Karadžića–sa severa, Mila Manića sa istoka, Bore Ćirića sa zapada i Nova ulica sa juga. Na ovoj teritoriji smešten je najveći broj objekata gradskog centra: trgovina, ugostiteljstvo, zanatsvo, zdravstvo, kultura i umetnost, poslovne zgrade i drugo.

Pa ipak osnova “budućeg” centra i dalje ostaje ulica Maršala Tita. Ona će dobiti na atraktivnosti kada se konkretizuje ideja urbanista da njen centralni deo služi isključivo pešačkom “saobraćaju”.

U urbanističkom planu zapaženo mesto je dato razvoju zanatstva. Ova delatnost je u Obrenovcu tradicionalno bila razvijena, pa ipak analize pokazuju da današnjem Obrenovcu nedostaje 50 odsto potrebnih zanatskih kapaciteta. A šta onda da se kaže za budući grad na Kolubari koji će 2000. godine imati 60 000 stanovnika?

Zato je u okviru gradskog centra predviđena izgradnja zanatskih kapaciteta na površini od 2630 kvadratnih metara. Zanati će biti smešteni u postojećim objektima da bi se zadržala njihova arhitektonska, ambijentalna ili istorijska vrednost. Svi ostali objekti koji čine buduću urbanu sredinu planirani su prema najsavremenijim arhitektonskim rešenjima. 

Biće to, prema planovima, grad kao iz bajke.

Poljoindustrija, 26.01.1980.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
error: Sadržaj je zaštićen.