Obrenovac | Sava i Kolubara i Tamnava

Obrenovac | Sava i Kolubara i Tamnava

izletište Zabran
Izletište Zabran

Obrenovac je grad na tri reke, Kolubari, Savi i Tamnavi. One su oblikovale teren na kojem je nastao, donele plodnost, otvarale puteve, postavljale granice, razarale i ulepšavale.

Za razliku od mutne  Kolubare, Sava je kraj Obrenovca pitoma i čista. Iako je leti magnet za kupače koji se brčkaju, voze čamcima i odmaraju na splavovima, većina Obrenovčana uopšte nije svesna kakav reusrs imaju u svom komšiliku.

Stari Obrenovčani se sećaju da je nekada leti u Obrenovcu bilo više “banjaroša” nego stanovnika, kako je na sredini Save Barička ada bila prepuna prelepih peščanih sprudova ili kako je na Zabrežju postojala sjajna peščana plaža pre izgradnje HE “Đerdap”.

Za razliku od Šapca ili Sremske Mitrovice, koji imaju lepe i uređene gradske plaže na Savi, Obrenovac to danas nema.

sremska-mitrovica-300x171
Gradska plaža Brioni u Sremskoj Mitrovici
sabac-playa-300x225
Plaža Stari grad u Šapcu

Ima entuzijasta, koji se trude da postave poneki ponton na Zabrežje, u Zabran, da obezbede nekoliko kamiona peska iza dizalice na Zabrežju i to je sve.

Obrenovac danas uopšte ne koristi reke kao resurs.

Obrenovac nema ni kej, ni pešačke, ni biciklističke staze duž obala reka, ni plažu, nema ni adekvatnu marinu za čamce, nema ni malih privatnih splavova uz obalu… Ništa, kao da reke ne postoje.

Delovi obale reke Save ili Kolubare koji su pristupačni su često divlje deponije, mesta za iskop šljunka i slično.

Nakon poplave 1981. godine Obrenovac je opasan nasipom,  koji Obrenovčani zovu dolma. Dotadašnji nasipi su popravljeni i izgrađeno je oko 74 km nasipa na kapacitet stogodišnjih voda, oko 320 km kanala, 80 propusta, više mostova, 11 crpnih stanica i Obrenovac od tada, sem delova sela Konatice i Poljane, nema problema sa poplavama.

Neko će to uzeti kao argument i kazati da zbog poplava ništa nije moguće održivo ni uraditi sa obalama reka u Obrenovcu.

Sa druge strane, neko će kazati da je nasip mogao biti iskorišćen za pešačku i biciklističku stazu, nešto slično kao na Novom Beogradu kod blokova. Sličan je i teren.

nbgkej-300x225
Novobeogradski kej

Ali, nažalost, ni posle više od 30 godina nije ništa urađeno. Možemo samo da maštamo o keju od Perila do Zabrana.  Kakav bi bio kada bi bio nalik onom u Zemunu, ili sa tri nivoa kao na 25. maju?! Na nasipu staze, klupe, svetiljke, proređena šuma, a dole uz obalu obaloutvrda.

25maj-300x225
Dunavski kej (25. maj)

Plan opšteg uređenja izletišta Zabran u Obrenovcu predviđa uređenje plaže u forlandu u Zabranu.

Tipična celina 5. – Šuma u forlandu – obala reke Save sa nasipom namenjena sportu i rekreaciji
Ova celina predstalja do sada najtraktivniji i najposećeniji prostor Zabrana, jer se ovde nalaze sportski tereni, plaža, ugostiteljski sadržaji i sl. Ove namene se zadržavaju i unapređuju izgradnjom plaže od šljunka i kamena i pratećih sadržaja uz plažu (svlačionice, prostorije za održavanje, rentiranje sportskih rekvizita, ugostiteljski objekti, klubovi). Duž plaže, ali i duž zone postaviće se mreža javnih česmi i javnih tuševa. Objekti će biti sanitarno opremljeni (sanitarni čvor, vodovodna instalacija, mehanizacija za skladištenje i preradu fekalnih voda i priključak elektroinstalacija).

Plan je svakako dobar put. Samo treba biti strpljiv i sačekati da se i realizuje.
Neko će kazati da nam ništa i ne treba, da  je Ada Ciganlija na samo 20 km daleko, ili da je još bliža Tarzan plaža ili Nautičko selo “Biser” u Surčinu.

Mislim da ne treba čekati, treba i inicirati.  I kej, i lepa gradska plaža puno koštaju. Ali koštaju i Šabac, i Sremsku Mitrovicu, i sve te gradovekoji imaju reku, sjajan kej i odličnu gradsku plažu. I nije samo Sava, Kolubara ima odlično uređen tok kroz Valjevo.

tok Kolubare u Valjevu
Tok Kolubare u Valjevu

Da li su Obrenovčani spremni da urade bilo šta po ovom pitanju?

Zaljubljenici imaju svoja mesta za pecanje, svoja mesta za čamce, voziće bicikl i po zemljanom nasipu, neće se radovati kada neko iz Beograda dođe i počne da zauzima deo po deo obale u Dubokom, radovaće se kada se naspe nekoliko kamiona peska na improvizovanoj plaži na Zabrežju ili u Dubokom i to je sve. Ja ih razumem. Tih nekoliko stotina ljudi sigurno neće isprljati ušće Kolubare u Savu.

Ne razumem većinu Obrenovčana, koji nikada nisu bili na tom ušću, koji se nikada nisu prošetali ili provozali bicikl tokom Kolubare kroz Obrenovac, bili na Perilu, napravili krug dolmom, bili u Skeli, na Bresci…

Duško Krstić
www.duskokrstic.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
error: Sadržaj je zaštićen.