dimitrije-hristic.png

Pešadijski kapetan prve klase Dimitrije Hristić

Kapetan Hristić kao komandir čete učestvovao je u svima borbama prve armije na Kumanovu, pred Prilepom, Bakarnom Gumnu i Bitolju i svuda se isticao i ličnim junaštvom i oficirskim sposobnostima.

Continue reading »
obrenovacka-banja.jpg

U Obrenovačkoj Banji

Još pre rata 1899. godine izbušen je arterski bunar na pijaci (174 m. dubine) i dobiveno je 434,5 litara vode na jednu minutu. Ova je voda ispitana i nađena kao lekovita mineralna, dobra protiv išijasa, […]

Continue reading »
japanac.png

Seoski poštar koji svira kao lokomotiva

Dragoljub Branković, zvani “Japan”, stalni je poštar svoga sela i opštine trsteničke. Sreza posavskog. On nosi poštu za svoje selo od svršetka Svetskog rata, već 20 godina.

Continue reading »
IMG_20160301_073433.jpg

Obrenovac je uvek bio jezičak na vagi…

Obrenovac je uvek bio jezičak na vagi na kojoj se na jednom tasu nalazi Beograd, a na drugom Valjevo. A kako se nalazi baš na pola puta između ovih gradova, to je valjda i logično: […]

Continue reading »
obrenovacka-hronika.png

Obrenovačka kronika

OBRENOVAC, jula. Kako su automobnli ušli i u modu i u upotrebu, to naš Obrenovac pored državne i privatne lađe (ove druge plove i Kolubarom do samog Obrenovca), ima i automobilski saobraćaj i to autom […]

Continue reading »
crkvauobrenovcu.png

Crn oblak bespuća nad Obrenovcem

Obrenovac, krajem juna. Obrenovac, kao i mnoga mesta, osobito u ravnici, treba gledati sa brda, s neke uzvisine, možda iz aeroplana. Unutra, u njegovim ulicama, on se sakriva u pogledu, kao stidljiva devojka, beži i […]

Continue reading »
Page 19 of 19
1 17 18 19